Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Placówka doskonalenia nauczycieli
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Złota 4
15-016 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0857329867
fax: 0857329865
strona internetowa: cen.bialystok.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (Białystok), jest to Placówka doskonalenia nauczycieli.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 37
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 14
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 7

Organ prowadzący

Samorząd województwa
województwo: podlaskie
powiat:
gmina: